Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför inflationsmål på 2 procent?

Varför har vi ett inflationsmål på just 2 procent?

Kommentarer

  • En för hög inflation är skadlig för ekonomin eftersom inflationen brukar variera mycket när den är hög. En låg och stabil inflation skapar av flera skäl goda förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling.

    Men en inflation som är för låg är inte heller bra. Ett alltför lågt inflationsmål ökar risken för deflation, det vill säga att den allmänna prisnivån faller. Deflation har historiskt visat sig kunna skapa problem. När det är deflation kommer de framtida priserna att vara lägre än dagens. Eftersom det är billigare i framtiden väntar hushållen med att konsumera tills priserna fallit. Företagen skjuter å sin sida upp investeringarna tills priserna fallit. Detta gör att produktionen kan falla så länge som deflationen pågår. Det kan vara svårt att bryta en sådan deflationsprocess. För att undvika deflation finns det därför skäl att sätta inflationsmålet till ett positivt tal.

    Sammantaget talar detta för att inflationsmålet bör vara lågt men positivt. Att det blev just 2 procent beror på att inflationen var ungefär 2 procent när inflationsmålet introducerades. Dessutom är det i linje med inflationsmålen i andra industriländer.

    Läs mer om inflationsmålet på Riksbankens webbplats.
    Riksbanken
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.