Till senaste kommentaren

Varför höjer inte Riksbanken räntan när den svenska kronan är svag?

Sveriges riksbank Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Sverige har en flytande växelkurs och Riksbanken har inget mål för växelkursen utan strävar efter att inflationen ska vara 2 procent. Under de senaste åren har priserna ökat långsammare än Riksbankens mål och penningpolitiken har därför inriktats på att inflationen ska stiga. Räntorna har hållits låga för att stimulera ekonomin, vilket säkert delvis har bidragit till att kronan har försvagats. Men den svenska penningpolitiken är dock inte den enda förklaringen till kronförsvagningen. Även andra små valutor runt om i världen har försvagats de senaste åren. En svag krona medför att priserna på importvaror stiger och att utlandsresor blir dyrare. Men en svag krona stimulerar samtidigt ekonomin genom att svenska produkter blir billigare för utlänningar, vilket i förlängningen ökar efterfrågan på svenska varor och tjänster.
    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.