Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Har man rätt att kräva kontanttjänster av banken?

Varför har bankerna dragit ner på sin kontanthantering?

Kommentarer

  • I Sverige är kontanter enligt riksbankslagen lagliga betalningsmedel och det betyder att vi ska kunna betala med dem överallt. Men den regeln kan avtalas bort av till exempel affärer och restauranger via den så kallade avtalsfriheten.

    Från och med den 1 januari 2021 är vissa större banker och andra kreditinstitut som tillhandahåller betalkonton skyldiga enligt lag att tillhandahålla vissa kontanttjänster. Detta innebär att det ska finnas ställen där konsumenter ska kunna ta ut kontanter (platser för kontantuttag) och där företag och föreningar ska kunna sätta in dagskassor (platser för dagskasseinsättningar). Skyldigheten att tillhandahålla vissa kontanttjänster innebär dock inget krav att erbjuda tjänster där konsumenter kan sätta in kontanter eller där företag kan ta ut kontanter. Det finns inte heller några skyldigheter att tillhandahålla kontanttjänster över disk, dvs. manuella kontanttjänster. De aktuella bestämmelserna finns i 9 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster.

    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.