Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför gör Riksbanken inga öresmynt?

När jag handlar i Tyskland kontant så får jag alltid hela min växel, kostar det 1,99 och jag betalar två euro så får jag en cent i växel.

Här i Sverige är det en annan visa, här blir jag tvungen att ständigt betala ett extra prispåslag när jag betalar kontant, otroligt mycket varor i handeln kostar 1,50 eller 40,50 etc.
 
Ingår det i Riksbankens uppdrag att bedriva en kampanj mot användandet av kontanter? Ingår det i att främja ett säkert och väl fungerande penningmedel? Det tycker inte jag.
 
Jag tycker absolut vi ska ha ett korrekta betalmedel kontant med en femtioöring, tjugoöring, tioöring och ett ettöresmynt. Så länge som kontanter är ett giltigt betalmedel så torde det vara Riksbankens uppdrag att se till att tillhandahålla dessa mynt så att Sveriges medborgare kan få betala korrekta priser (det som det står att man ska betala) och inte dessa extra prispåslag i och med avrundning uppåt.

Kommentarer

  • Riksbanken har fått i uppdrag av riksdagen att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Det innebär att Riksbanken ska verka för stabilitet i det finansiella systemet som helhet. I uppdraget ingår också att ge ut sedlar och mynt.

    För att förstå varför vi inte längre ger ut öresmynt så behöver man titta på inflationen. Redan 1972 ansågs 1 öre och 2 öre vara en för liten valör för att det skulle vara värt att ha kvar den. 1 krona på den tiden motsvarar ungefär 6,71 kronor idag. 100 kronor motsvarar 671 kronor osv.

    Ett öre blir alltså mindre och mindre värt för varje år som går. Att ta tillbaka dessa mynt skulle i praktiken innebära stora kostnader för samhället. Värdetransportbolagen skulle behöva ta ut större avgifter vilket betyder att bankerna i sin tur tar ut större avgifter för att lösa in mynt och butiker tar högre priser för sina varor för att kontanthanteringskostnaderna ökar.

    Du får även en väldigt bra förklaring till varför öringar inte längre är nödvändiga i det svenska samhället i denna rapport.

    Att sedan butikerna använder sig av prissättningar med öresräkning är för att det i konsumentens ögon ska se billigare ut. Detta kan inte Riksbanken påverka.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.