Vad gör en centralbank?

Vad gör en centralbank?

Kommentarer

  • Så gott som varje land världen över har en centralbank. En centralbank ansvarar för att ge ut sedlar och mynt och fungerar som bankernas bank. Hur centralbanker är organiserade och vilka uppgifter de har varierar. Men alla ansvarar de för landets penningpolitik, det vill säga ändrar räntan för att bevara värdet på pengar.

    Tillsammans med andra myndigheter har också centralbanker fått i uppgift att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt till så låga kostnader som möjligt. Riksbanken är Sveriges centralbank.

    Läs mer om Riksbankens uppdrag på Riksbankens webbplats.


    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.