Vad gör Riksbanken?

Vad är Riksbankens uppgift?
(Uppdaterad )

Kommentarer

  • Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Vårt arbete handlar om att ge ut pengar och se till att de behåller sitt värde över tiden. Det kallas för penningpolitik. Målet är att hålla inflationen, den allmänna prisstegringen, låg och stabil. Vi ska också se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.

    Riksbanken ger även ut sedlar och mynt och förvaltar landets reserv av guld och valuta.

    Här kan du läsa mer om Riksbankens uppdrag

    Vad gör Riksbanken? (Riksbanken Play)

    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.