Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Tycker Riksbanken att Sverige bör införa euro?

Hur ställer sig Sverige och Riksbanken till införande av euro?

Kommentarer

  • Frågan om införandet av euro i Sverige är komplex. Argumenten för och emot är av både politisk och ekonomisk natur. Riksbanken tar inte ställning i den här frågan och rekommenderar dig i stället att läsa mer på EU-upplysningen som har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.