Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får jag sprida sedlar och mynt med reklam?

Sedlar och mynt med reklam

Kommentarer

 • Enligt riksbankslagen är det förbjudet att sprida sedlar och mynt som förändrats eller bearbetats. Förbudet beror på att det har förekommit spridning av så kallade reklammynt, det vill säga mynt som getts ut av Riksbanken men som har försetts med en reklametikett av någon annan.
   
  Det är viktigt att sedlar och mynt är svåra att förfalska. Du ska också lätt kunna identifiera dem och kontrollera att de är äkta. Reklammynt riskerar att försämra dessa egenskaper, och därför bör sådana inte spridas. Det finns också en risk att Riksbanken felaktigt uppfattas stå bakom eller stödja ett reklambudskap.
   
  Den som har medverkat till otillåten spridning riskerar att få betala en vitesavgift till Riksbanken.

  Läs mer: Avbildning och reklam

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.