Till senaste kommentaren

Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap

Varför ger Riksbanken ut ett pris i ekonomi?

Kommentarer

  • Priset i ekonomisk vetenskap inrättades i samband med Riksbankens 300-årsjubileum 1968. Priset delas ut varje år till den person eller de personer som utfört ett arbete av framstående betydelse inom ekonomisk vetenskap. Kungliga Vetenskapsakademien utser ekonomipristagare enligt samma principer som gäller för Nobelpriset. Prissumman är densamma som för Nobelpriset, 10 miljoner svenska kronor, och betalas ut av Riksbanken. Om det är flera pristagare delas prissumman lika mellan dem.

    Läs mer om ekonomipriset på Riksbankens webbplats.
    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.