Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vem äger Riksbanken?

Vem äger Riksbanken?

Kommentarer

  • Riksbanken är en självständig myndighet under riksdagen. Det innebär att riksdagen ger oss vårt uppdrag och bestämmer vilka uppgifter vi har, men besluten på Riksbanken fattas självständigt av Riksbankens direktion. Direktionen utses av riksbanksfullmäktige (som i sin tur utses av riksdagen) och arbetar heltid med att leda Riksbanken. Direktionens ledamöter representerar inte något politiskt parti utan sitter på eget mandat för en period om fem eller sex år. Det finns en riksbankschef och utöver det finns fyra vice riksbankschefer som bland annat fattar de penningpolitiska besluten.
    Riksbanken
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.