Mynt

Varför tog man bort 50 ören som valuta?
Casper Neiiendam

Kommentarer

 • Hej Casper,

  Direktionen beslöt 2008 att göra en översyn av den svenska sedel- och myntserien, vilket gjordes i fem stycken delprojekt. I november 2008 gjordes en behovsprövning av 50-öresmyntet där man föreslog att 50-öresmyntet skulle upphöra som lagligt betalningsmedel den 1 oktober 2010. I en undersökning visade det sig att två tredjedelar av befolkningen inte använde myntet och att även handeln förespråkade att myntet skulle dras in.

  Så här skrev författarna i rapporten som följde efter behovsprövningen:
  ”Det finns tydliga tecken på att användningen av 50-öringen minskat och att myntet har låg cirkulation. Det används alltmer sällan som betalningsmedel av konsumenterna.
  Två tredjedelar av befolkningen anser att myntet inte längre behövs som betalningsmedel. Handelns organisationer förespråkar en indragning. Även de banker och värdetransportföretag som lämnat synpunkter har ställt sig positiva till ett ogiltigförklarande.
  Ett borttagande av 50-öringen medför minskade samhällskostnader för produktion och hantering av mynt.”

  Här finns rapporten om du är nyfiken:
  https://www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/sedel--och-myntutbytet-2015-2017/svenska/behovsprovning-av-50-oresmyntet---delprojekt-2-i-oversyn-av-sedel--och-myntserien

  Mvh
  Sveriges riksbank

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.