Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan banker skapa pengar?

Kan banker skapa pengar?

Kommentarer

  • När det gäller elektroniska pengar är det inte bara Riksbanken som skapar nya pengar i Sverige. Även bankerna tillför nya pengar till systemet när de ger ut nya lån. Om en bank till exempel beviljar dig ett nytt lån till en bostad får du en skuld på ditt konto hos banken. Samtidigt överförs pengarna som du lånat till säljaren av bostaden, som sätter in pengarna på sitt bankkonto. På så sätt skapar nya lån nya pengar i systemet. På samma sätt minskas mängden bankpengar när kunden betalar tillbaka lånet till banken.

    Bankerna kan dock inte skapa obegränsat med pengar (krediter) eftersom de inte kan låna ut hur mycket pengar som helst. Utlåningen begränsas av lagar och regler som styr hur bankerna får agera. Bankerna behöver till exempel ha en viss mängd pengar i likvida medel för att inte hamna i en likviditetskris och få brist på kontanter till exempel om folk vill ta ut pengar från sina bankkonton. De har också vissa kapitaltäckningskrav, vilket innebär att de för varje utlånad krona behöver hålla en viss mängd eget kapital. Bankerna finansierar sin utlåning dels genom eget kapital, dels genom att låna från olika håll. En stor del av lånen är pengar som kunder satt in på konton i banken. Men bankerna lånar också mycket pengar på kapitalmarknaderna, exempelvis genom att ge ut obligationer som köps av investerare runt om i världen. Finansinspektionen (länk) är den myndighet som övervakar att banker och andra företag på finansmarknaden inte bryter mot de regelverk som finns för bank- och kreditmarknaden.
    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.