Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur vet jag att en sedel är äkta?

Hur kan jag vara säker på att en sedel är äkta?

Kommentarer

  • Sedlarna har säkerhetsdetaljer som dels gör dem svårare att förfalska, dels gör det lättare för dig att kontrollera att en sedel är äkta.

    Varje sedel har en färgskiftande bild med anknytning till personen på sedeln. I bilden finns också sedelns valörsiffra. Bilden och valörsiffran skiftar färg gradvis mellan guld och grönt när du vickar på sedeln.

    De högre sedelvalörerna (100, 200, 500 och 1 000) har dessutom ett säkerhetsband med tre fönster. I fönstren finns bilder som rör sig och växlar motiv mellan "KR" och en kungakrona när du vickar på sedeln. Bandet har olika färg beroende på sedelns valör.

    Här kan du läsa mer om sedlarnas säkerhetsdetaljer.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.