Hur styrs Riksbanken?

Vem är det som styr Riksbanken?

Kommentarer

  • Riksbanken leds av en direktion som består av sex ledamöter. De utses av riksbanksfullmäktige som i sin tur väljs av riksdagen. Tillsammans ansvarar de för bankens verksamhet.

    En av ledamöterna är riksbankschef och ordförande i direktionen. I normala fall kan direktionen fatta beslut när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordföranden har utslagsröst.

    Direktionen utses av riksbanksfullmäktige som består av elva ledamöter. Fullmäktige utses i sin tur av riksdagen. Förutom att utse direktionen ska fullmäktige övervaka att ledamöterna arbetar för att nå Riksbankens mål. Riksbanksfullmäktige beslutar också bland annat om hur sedlar och mynt ska utformas
    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.