Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur skapas pengar?

Hur skapas pengar?

Kommentarer

  • Det är skillnad på centralbankspengar och privata bankpengar. Centralbankspengar är pengar skapade av Riksbanken och därmed en fordran på Riksbanken, det vill säga svenska staten. Privata bankpengar är skapade av bankerna och därmed en fordran på den utgivande banken.

    Centralbankspengar är svenska kronor utgivna av Riksbanken, vi kan kalla dem riksbankspengar. Riksbankspengar kan vara dels fysiska pengar, det vill säga sedlar och mynt, dels de pengar som finns på bankernas konton i betalningssystemet RIX, som ägs och drivs av Riksbanken. Riksbanken skapar riksbankspengar genom att ge ut sedlar och mynt samt låna ut elektroniska pengar i svenska kronor till affärsbankerna via RIX.

    Staten, genom Riksbanken, har sedan 1904 monopol på att ge ut sedlar och mynt. Fördelen med statlig utgivning är att statens sedlar och mynt brukar anses vara helt säkra. På samma sätt anses de elektroniska pengar som bankerna har på konton i RIX helt säkra eftersom svenska staten står som garant.

    När det gäller elektroniska pengar är det inte bara Riksbanken som skapar nya pengar i Sverige. Även bankerna tillför nya pengar till systemet när de ger ut nya lån. Om en bank till exempel beviljar dig ett nytt lån till en bostad får du en skuld på ditt konto hos banken. Samtidigt överförs pengarna som du lånat till säljaren av bostaden, som sätter in pengarna på sitt bankkonto. På så sätt skapar nya lån nya pengar i systemet. På samma sätt minskas mängden bankpengar när kunden betalar tillbaka lånet till banken.
    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.