Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur mycket pengar finns det i samhället?

Hur mycket pengar finns det i samhället?​​​​
Sveriges riksbank

Kommentarer

  • Mängden pengar växer med tiden, dels eftersom saker blir dyrare och dels eftersom ekonomin växer. Vi blir allt fler människor som handlar mer för varje år som går och då behövs helt enkelt mer pengar.

    Riksbankens uppgift är att se till att det alltid finns så mycket centralbankspengar som efterfrågas. Det handlar dels om mängden sedlar och mynt som behövs i samhället, dels om hur mycket centralbankspengar bankerna behöver låna hos Riksbanken i RIX-systemet. När Riksbanken genomför så kallade marknadsoperationer kan mängden centralbankspengar öka eller minska (läs mer på sidan penningpolitiska instrument). Bankerna tillför också nya pengar, privata bankpengar, till det finansiella systemet när de ger ut nya lån.

    Men det finns inget mål för hur mycket pengar det ska finnas i samhället. I stället har vi i Sverige ett inflationsmål på 2 procent för att bevara ett stabilt värde på pengarna. För att nå detta mål höjer eller sänker Riksbanken styrräntan (tidigare kallad reporäntan). Räntan är priset på pengar, så genom att höja eller sänka räntan påverkar vi efterfrågan på pengar i ekonomin.


    Sveriges riksbank
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.