Till senaste kommentaren

Hur många jobbar på Riksbanken?

Hur många anställda har Riksbanken?

Kommentarer

  • Vid utgången av 2023 sysselsatte Riksbanken 536 medarbetare (457 årsarbetskrafter) jämfört med 479 medarbetare (422 årsarbetskrafter) vid utgången av 2022. Medelåldern är 46 år och andelen kvinnor och män är 46 respektive 54 procent. 49 procent av cheferna var kvinnor och 51 procent var män.

    Här kan du läsa mer om Riksbankens organisation.
    Riksbanken
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.