Till senaste kommentaren

Hur många jobbar på Riksbanken?

Hur många anställda har Riksbanken?

Kommentarer

  • Vid utgången av 2021 sysselsatte Riksbanken 444 medarbetare (416 årsarbetskrafter) jämfört med 403 medarbetare (373 årsarbetskrafter) vid utgången av 2020. Medelåldern är 47 år och andelen kvinnor och män är 46 respektive 54 procent.

    Här kan du läsa mer om Riksbankens organisation.
    Sveriges riksbank
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.