Vad är det finansiella systemet?

Vad består det finansiella systemet av?

Kommentarer

  • Det finansiella systemet består av banker och andra företag (till exempel försäkringsbolag och bostadslåneinstitut) samt finansiella marknader (som obligationsmarknader och aktiemarknader). Det består också av finansiell infrastruktur i form av tekniska system som krävs för att göra betalningar och utbyta värdepapper. Till systemet räknas även det finansiella regelverket med lagstiftning, regleringar och andra normer.

    Läs mer om det finansiella systemet på Riksbankens webbplats.
    Riksbanken
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.