Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför ingår inte bostadspriser i KPI?

Varför ingår inte bostadspriser i KPI?

Kommentarer

  • KPI är ett prisindex för hushållens konsumtion d.v.s det är bara priserna på transaktioner mellan företagssektorn och hushållssektorn som mäts över tid. Att prisutvecklingen på till exempel tv-apparater ska ingå i KPI är därför naturligt. Däremot ska inte transaktioner mellan hushållen ingå eftersom det inte är konsumtion (i strikt mening) - då hushållen köper och säljer hus till varandra blir det i stort ett nollsummespel inom sektorn. I Sveriges KPI mäts boendekostnader istället med en kostnadsansats där prisutvecklingen på en rad olika boendetjänster följs såsom te.x sophämtning, elkostnader, fastighetsskatt och räntekostnader för att nämna några.

    Hur boendekostnader ska mätas i ett KPI är annars en fråga som är svår att svara enkelt på. Olika metoder används internationellt och många länder har valt att helt utelämna stora delar av boendekostnaderna.
    Att de allt högre bostadspriserna inte på något sätt påverkar KPI är dock lite av en missuppfattning. Det sker dock indirekt och endast gradvis i den metod som SCB använder för att beräkna räntekostnadsdelen av hushållens boendekostnad. Långt ifrån alla hushåll köper ny bostad varje år, så för de flesta är finansieringsbehovet oförändrat sedan föregående år och räntekostnaden förändras därmed bara i de fall räntan har stigit eller sjunkit.

    Beskrivning av Konsumentprisindex (KPI) (länk till SCB)
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.