Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bankernas avgifter

Min bank tar ut höga avgifter på alla tjänster. Vad kan jag göra om jag är missnöjd med detta?

Kommentarer

  • När det gäller avgifter som banker tar ut av sina kunder så handlar det om ett avtal mellan kunden och banken. Om du upplever att ditt bankkontor bryter mot den överenskommelsen kan du vända dig till klagomålsansvarig i banken. De rapporterar oftast direkt till bankens ledning. Får du fortfarande inte den service som du har kommit överens med banken om, skulle jag råda dig att överväga att byta bank.

    Du kan även vända dig till Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet för bankerna. Som konsument kan man även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och till Konsumentverket för hjälp i enskilda ärenden.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.