Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är bitcoin tillåtet i Sverige?

Är bitcoin tillåtet eller olagligt i Sverige?

Kommentarer

  • Det finns inga lagar och regler som gäller specifikt för virtuella valutor i Sverige. Utgivaren av den virtuella valutan står inte under tillsyn och kan vara ett icke-finansiellt företag eller till och med en privatperson. Utgivningen av virtuell valuta är alltså inte en reglerad verksamhet.

    Utgivning av virtuell valuta måste särskiljas från att erbjuda olika former av betaltjänster i virtuell valuta. I Sverige regleras betaltjänster främst genom betaltjänstlagen som anger rättigheter och skyldigheter för både betalningsförmedlaren och användarna av betaltjänsten. Detta gäller oavsett om verksamheten sker i nationell eller annan valuta.

    Också de företag som erbjuder växling av valuta är reglerade. Även om utgivning av Bitcoin och andra virtuella valutor är oreglerad är de svenska företag som erbjuder växlingstjänster för Bitcoin reglerade. Innehav och försäljning av digitala valutor kan också ha skattepåföljder.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.