Engagemang

Hur kan jag själv vara med och påverka?
ReumaBot ReumaBot

Kommentarer

  • Som medlem i Reumatikerförbundet har du många möjligheter att påverka.

    Du väljer själv i vilken mån du kan och vill engagera dig. Ett första steg kan vara att delta på årsmötena i din Reumatikerförening men du kan också skriva motioner och ta ett förtroendeuppdrag.

    Ett annat sätt att engagera sig är att läsa om de intressepolitiska frågor Reumatikerförbundet arbetar med och hjälpa till med att väcka frågan genom dialog, insändare och inlägg på sociala medier.


    Erik Sundin Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.