Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad krävs för att få ett patent?

Vad krävs för att min uppfinning ska vara patenterbar?
Kundsupport Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • 2019-04-01 (uppdaterat svar)

  Hej,
  För att din uppfinning ska vara patenterbar måste den uppfylla vissa villkor.

  Den ska:

  • vara ny
  • ha uppfinningshöjd
  • kunna tillgodogöras industriellt
  Nyhet: Uppfinningen får inte vara känd sedan tidigare när du lämnar in din patentansökan. Det spelar ingen roll hur, av vem eller var i världen den har offentliggjorts. Uppfinningen räknas som känd även om det är du själv som har använt eller publicerat den.

  Uppfinningshöjd: Med uppfinningshöjd menas att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare. Lösningen får inte heller ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde. Det innebär att nya sätt att kombinera kända metoder eller föremål inte nödvändigtvis är patenterbara.

  Tillgodogöras industriellt: Att uppfinningen ska kunna tillgodogöras industriellt innebär att den ska ha teknisk karaktär, teknisk effekt och vara reproducerbar.
  • Teknisk karaktär betyder att uppfinningen ska avse något påtagligt, som en produkt eller en process, och exempelvis inte bara en teori.
  • Teknisk effekt innebär att uppfinningen ska fungera och att den ska lösa ett problem på ett tekniskt sätt. Effekten behöver däremot inte vara ny eller bättre än hos tidigare lösningar.
  • Reproducerbarhet betyder att resultatet ska bli detsamma varje gång uppfinningen utövas.
  Läs mer om villkor för patent här.

  Med vänlig hälsning,
  PRV Kundsupport
  Kundsupport
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.