Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad innebär upphovsrätten?

Hur ser rättigheten ut?

Kommentarer

  • 2019-04-01 (uppdaterat svar)

    Hej,
    Upphovsrätt uppstår i samma stund som ett litterärt eller konstnärligt verk skapas. Därmed har skaparen, det vill säga upphovspersonen, en ensamrätt att bestämma vem som får framställa exemplar av verket och hur eller om verket ska göras tillgängligt för allmänheten genom att till exempel publiceras på nätet eller spridas på annat sätt. Upphovspersonen har även en ideell rätt som innebär att han/hon ska namnges när verket används och att verket inte får användas i kränkande sammanhang eller att någon bearbetar eller manipulerar verket på ett kränkande sätt.

    Med vänlig hälsning,
    PRV Kundsupport
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.