Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad händer när upphovsrätten upphör?

Är det fritt fram att använda verket då?

Kommentarer

  • 2019-04-01 (uppdaterat svar)

    Hej,
    När upphovsrättens skyddstid inte längre gäller är verket fritt att använda för den som vill, men det är alltid bra att fortsätta nämna upphovspersonens namn vid användningen. Om ett verk som inte längre är skyddat används på ett sätt som skulle innebära en kränkning av verket i sig finns det en särskild bestämmelse i upphovsrättslagen som förhindrar användningen - det så kallade klassikerskyddet. Den bestämmelsen kan även gälla för verk där upphovspersonen dog för flera hundra år sedan.

    Med vänlig hälsning,
    PRV Kundsupport
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.