Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Krävs det alltid tillstånd för att få använda ett skyddat verk?

Eller beror det på användningsområde?

Kommentarer

  • 2019-04-01 (uppdaterat svar)

    Hej,
    När ett verk har offentliggjorts med upphovspersonens samtycke och i vissa fall även utgivits, börjar en rad olika inskränkningar i upphovspersonens ensamrätt att gälla. Inskränkningarna innebär att användning av ett skyddat verk får ske på olika sätt utan att upphovspersonen eller annan rättighetshavare har gett tillstånd. Att få kopiera skyddade verk för sitt privata bruk är en sådan inskränkning.

    Med vänlig hälsning,
    PRV Kundsupport
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.