Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur länge gäller mitt patent?

Hur länge är ett patent giltigt?

Kommentarer

 • 2019-04-01 (uppdaterat svar)

  Hej,
  Ett patent kan, som längst, vara giltigt i 20 år.
  Patentet kan upphöra att gälla av fem orsaker:
  • Patenttiden har gått ut.
  • Årsavgiften har inte betalats in till PRV.
  • Patenthavaren begär själv att patentet ska upphöra.
  • Patentet upphävs efter invändning.
  • Patentet förklaras ogiltigt av allmän domstol.
  Lär mer om upprätthållande av patentskydd här

  Med vänlig hälsning,
  PRV Kundsupport
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.