Till senaste kommentaren

Använda ritningar från gamla patent i uppsats?

Jag skriver en B-uppsats och skulle vilja använda ritningar från 20- och 30-talspatent. Inget av patenten är i kraft. Får jag göra det eller krävs tillstånd?

Kommentarer

 • 2019-04-01 (uppdaterat svar)

  Hej,

  Tyvärr kan PRV inte garantera att det är lovligt i alla situationer att fritt använda ritningar från patent och patentansökningar. Upphovsrätten är viktig att beakta när det handlar om att använda ritningar och andras verk.
  Det är alltid att rekommendera att man frågar upphovspersonen om lov att använda bilder eller ritningar. Upphovsrätten gäller så länge upphovspersonen lever och i ytterligare 70 år därefter.
  Här kan du läsa mer om upphovsrätt och hur det fungerar.

  Med vänlig hälsning
  PRV Kundsupport


  För att ge en bild av hur komplex frågan är har vi ställt frågan till vår expertis:
  Om någon, som en del av sina studier i en uppsats, hänvisar till relevanta delar av patent och patentansökningar finns dock en hel del undantags- och inskränkningsregler att använda sig av, om den här personen behöver försvara sig mot ett påstående om upphovsrättsintrång. Här kommer en beskrivning av vilka delar inom juridiken som har betydelse för frågan, både patentlagen och lagen om upphovsrätt.

  Tanken med patent är att de ska vara offentliga så att uppfinningen ska komma samhället till del mot att uppfinnaren/sökanden ges en begränsad ensamrätt. (Även patentansökningar blir offentliga om de hålls vid liv i 18 månader, även om de inte leder till patent.)

  Upphovsrätten å andra sidan, ger upphovspersonen ensamrätt att förfoga över sitt verk.

  Ritningar kan om de är tillräckligt originella i sig anses vara verk, enligt 1 § Upphovsrättslagen (URL). Huvudregeln säger att upphovspersonen har ensamrätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och att göra verket tillgängligt för allmänheten (2 § URL).

  Det finns ett undantag i 9 § URL där det framgår att beslut av myndigheter undantas från upphovsrätt. Det råder viss osäkerhet om detta stadgande är tillämpligt på ritningar i patentskrifter. Syftet bakom regeln är primärt att myndigheter i sig inte ska ha upphovsrätt till sin myndighetsutövning.

  Upphovsrätten inskränks också av 22 § URL som ger alla viss möjlighet att citera ur offentliggjorda verk i enlighet med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det råder viss osäkerhet om detta även omfattar bilder. Vetenskapliga skäl är dock bra argument för att hävda ”god sed”.

  Det framgår också av 26 § URL att ”[v]ar och en får återge vad som muntligen eller skriftligen anförs inför myndigheter...”. Vissa förutsättningar sätts upp. Även 26 a § URL ger visst utrymme.

  PRV kan tyvärr inte garantera att det är lovligt i alla situationer att fritt använda till exempel ritningar från patent och patentansökningar. 
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.