Till senaste kommentaren

Ändra innehavare av varumärke

Vi har sålt vårt varumärke till ett systerbolag. Hu går jag tillväga för att ändra innehavare?

Agneta Thor Saar Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • 2019-04-01 (uppdaterat svar)

  Hej,

  Överlåtelse av ett nationellt varumärke kan göras på blankett eller via e-tjänst (e-legitimation krävs). Ansökningsavgiften är 900 kr om varumärket är registrerat. Gäller det en ansökan så är överlåtelsen kostnadsfri.

  Görs ansökan på blankett är det blanketterna Överlåtelse av varumärke samt Anteckning/förnyelse som används. På den första blanketten bekräftar nuvarande innehavare att varumärket ska överlåtas, på den andra blanketten ansöker den nya innehavaren om att antecknas i våra register.

  Vår e-tjänst Överlåtelse av varumärke ersätter blanketten Anteckning/förnyelse. I den ska man bifoga ett inskannat undertecknat överlåtelseavtal (t.ex. ifylld blankett för överlåtelse).

  Med vänlig hälsning,
  PRV Kundsupport
  Emil
 • Jag har en följdfråga på det: Vi är en ekonomisk förening som ska överta ett varumärke från en privatperson. I box 11 på blanketten "Ansökan om anteckning/förnyelse avseende registrerat varumärke" står det Underskrift av sökande eller ombud. Måste hela föreningens styrelse underteckna, eller räcker det med en av styrelsemedlemmarna? Räknas denne i så fall som ombud, så att man således även måste fylla i box 5: Ombud samt bifoga fullmakt undertecknad av hela styrelsen? Eller är denne automatiskt behörig i kraft av att vara medlem i styrelsen?
  Gunnar
 • Hej,

  Vem i er styrelse som är behörig att teckna en överlåtelse bör framgå i era stadgar och protokoll, detta är tyvärr ingenting vi kan svara på. Har du ytterligare frågor ber jag dig kontakta bolagsverket som skall ha uppgifter om detta, du finner deras hemsida i länken nedan:
  http://bolagsverket.se/

  Ett ombud kan hjälpa dig med ansökningsprocessen, svara på förelägganden och ge övrig rådgivning. Både juridiska personer och fysiska personer kan vara ombud och är vanligtvis en specialiserad advokatbyrå eller patentbyrå.

  Med vänlig hälsning,
  PRV Kundsupport
  Emil
 • Tack! Jag kontaktar Bolagsverket angående detta.

  Jag undrar också, på blanketten Bekräftelse av överlåtelse av varumärke, står det "Underskrift av behörig/a firmatecknare". Är det då den nya ägaren av varumärket eller Överlåtaren som ska underteckna där?
  Gunnar
 • Det är firmatecknaren som äger varumärket idag som skall skriva under på blanketten "Bekräftelse av överlåtelse av varumärke".

  Med vänlig hälsning,
  PRV Kundsupport
  Emil

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.