Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilka olika steg tillämpar kommunen vad gäller ansökan inför ombyggnad i brf-fastighet?

Hur handlägger kommunen frågor gällande ombyggnader i en bostadsrättsförening? Vi behöver flytta en brandcell i en 100 år gammal träfastighet för att ge plats åt ny toalett/duschrum. Detta för att öka hållbarheten vad gäller långsiktigt boende i fastigheten. Femrumslägenhet med bara en toalett/badrum är idag inte tänkbart för många barnfamiljer. Vilka steg vidtar kommunen när föreningen kommit in med en bygganmälan eller ansökan om bygglov?

Kommentarer

 • Hej Osborn!

  Nu har jag fått svar ifrån en av våra bygglovshandläggare och hon skriver så här:

  BRF Udden finns i Jonsered samhälle och är en mycket fin träbyggnad, ett bostadshus, där man även har möjlighet att inreda vinden för bostadsändamål. Byggnaden finns inom riksintresset Jonsered och är kulturmärkt vilket i detta fall innebär att exteriören är helt skyddad.

  Att flytta en brandcell i denna typ av byggnad är komplicerat och byggherren behöver därför anlita en kontrollansvarig som kan bistå med att hitta rätt i aktuell lagstiftning. En brandskyddsbeskrivning behöver också upprättas .

  Innan man får startbesked behöver man hålla ett teknisk samråd, troligtvis på platsen i detta ärende. Vid det tekniska samrådet, som är ett möte där byggherren ,kontrollansvarig och en byggnadsinspektör från kommunen deltar, går man igenom arbetet innan kommunen ger klartecken till att bygget får påbörjas.

  Administrativt håller man ihop det hela med hjälp av en kontrollplan. Kontrollplanen tar upp viktiga moment under bygget och hur man skall säkerställa att dessa utförs på rätt sätt.
  Tiden från det att samtliga handlingar är inlämnade till att man får ett startbesked är högst fyra veckor.
  Tiden börjar alltså räknas från det att samtliga handlingar inklusive brandskyddsbeskrivning, anmälan av kontrollansvarig och förslag till kontrollplan är inlämnade till bygg- och miljöförvaltningen.

  Har du fler frågor gällande ärendet så kan du kontakta en bygglovshandläggare på 031-792 10 00, måndag-fredag 10.00-12.00.

  Med vänlig hälsning

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.