Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Trygg väg för gående och cyklister

På Jons väg, i Jonsered är det flitig trafik ner till Jonsereds fabriker. Vi som bor i närheten av Jons väg från affären ner till fabriken upplever att det är en otrygg väg då det är allt för många bilar och motorcyklar som kör för fort och bromsar kraftigt i kurvan mot fabriken, när de antagligen upptäcker att den gamla Lerums vägen är avstängd. 
Vi önskar att Partille kommun åtgärdar problemet med hjälp av ett farthinder, exempelvis stora blomsterlådor som bilister och cyklister måste sänka farten för och ta sig emellan. 
Vi hoppas att detta kan åtgärdas inom snar tid innan en allvarlig olycka sker! 
Vi är rädda om våra barn och även alla andra. 
/ Mvh Kristina Bryneson med grannar på Korpåsvägen i Jonsered

Kommentarer

  • Hej, det låter mer som om det är Jonseredsvägen du menar. Vad gäller den så finns i dagsläget inga planer på ytterligare åtgärder på den sträckan.

    Det är kommunens Trafikenhet som ansvarar för trafiksäkerhetsåtgärder. Deras bedömning är att eftersom det inte finns några korsningspunkter på sträckan (övergångsställen eller passager), att det redan finns en avsmalning avsedd att dämpa fart vid Korpåsvägen och att det redan vid Skulltorpsmotet varnas för att Jonseredsvägen är avstängd så räcker dessa åtgärder. Budgeten är begränsad och resurserna behövs bättre på annat håll ( Åtgärderna prioriteras utifrån störst behov och det är främst övergångställen samt gång- och cykelpassager som prioriteras och då särskilt skolvägar).

    Med vänliga hälsningar
    Ola Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.