Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Tidigare lekplatsen Timmerslätt

Hej, gäller tidigare lekplatsen Timmerslätt, nedanför Timmerslätt förskola där det nu såtts gräs. Jag och andra boende här undrar om det skulle vara möjligt att ett bollplank eller ett mål och ett nätstängsel bakom kunde ordnas av kommunen dit? Eller om vi själva skulle kunna få lov att bygga ett slags bollplank där.
Med vänlig hälsning Anna-Karin Hedberg


Kommentarer

 • Hej, vår Gata & park-avdelning meddelar att det kommer att bli en klippt gräsyta där som ska kunna nyttjas av allmänheten. Det finns inga planer på plank eller mål eftersom det finns två närliggande fotbollsplaner, varav en på andra sidan gångvägen.

  Vänliga hälsningar
  Ola Kommunvägledare
 • Hej, ja det är jag m fl medvetna om men planen mittemot är alldeles för hålig och väldigt mörk. Ingen fungerande belysning och mycket träd som skymmer. Går det att åtgärda på något sätt istället? Konkret förslag då är att jämna ut planen. Laga belysningen och såga ner träd så ner öppet mot mot området ovanför, Timmerslätt. Vilket ger en tryggare miljö. Vet inte om du har varit där och sett hur det ser ut nyss. Med vänlig hälsning Anna-Karin 

 • Hej igen,
  Gata/park svarar att det kommer klippas som en gräsyta och att det redan finns en bollyta på andra sidan vägen samt nedanför skogen. Man får inte sätta upp något på gräsytan, och vi kommer inte bygga något där.

  Vänliga hälsningar

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.