Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Temporär lösning för avstängd del av Jonseredsvägen?

Eftersom Jonseredsvägen är avstängd på obestämd framtid på grund av raset ner i Säveån vid Jonsereds fabriker så undrar jag om det har gjorts någon analys på alternativ dragning av vägen i området?
Det finns ju en gammal järnvägsbanvall mellan landsvägen och järnvägen som skulle kunna användas som temporär väg tills arbetet med att bygga upp landsvägen igen kan starta. Borde det inte gå att lösa en temporär bro där det en gång redan funnits en bro för järnvägen? Det finns antagligen redan utomordentligt bra förhållande för brofästen. Dessutom kan en störning av Säveåns vatten undvikas med denna lösning. Bifogar bild på förslaget.
Det är naturligtvis en del nackdelar med ökad trafikmängd kring fabrikerna men många tycker situationen behöver lösas på något bättre sätt än att hänvisa fordonstrafik över väg 190 eller belasta underdimensionerade privata vägar utan ersättning. Reserverar mig för statusen på den äldre järnvägsbron norr om fabriken som då behöver användas men den ser ju ut att vara ok då den används som bilväg till parkeringen. Reservation även för markägarförhållandena för detta förslag.

Kommentarer

  • Hej!

    Tack för din synpunkt och förslag! Vi skickar detta vidare till ansvarig förvaltning.

    Med vänlig hälsning Kundcenter


    Amanda Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.