Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är statusen för Jonseredsvägen?

Hur ser tidsplanen ut för vägen från Jonseredsfabriker till Lerum?

Kommentarer

 • Hej Worla!

  På ​partille.se​​​ kan du läsa följande:

  Svårt att uppskatta tidplan framåt
  Den berörda vägsträckan ligger inom ett Natura 2000-område och intill lekbotten för Säveålaxen och då åtgärdsförslaget innebär ingrepp i Säveån, krävs tillstånd för vattenverksamhet. Strax före årsskiftet lämnade kommunen in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för rivning och återuppbyggnad stödmuren som bär Jonseredsvägen.

  Handläggningstiden hos Mark- och miljödomstolen brukar vara omkring ett år. Med hänsyn tagen till domstolens beslut, kompletterande utredningar och upphandlingen dels av projekteringen inför arbetet och dels av själva arbetet, hoppas kommunen kunna påbörja projekteringen under 2022 och byggstarta våren 2023. Men det går ännu inte att ge en exakt tidplan fram till byggstart.

  Säveåns flöde styr när arbete är möjligt
  Vattenflödena i Säveån varierar kraftigt med årstiderna. Av säkerhetsskäl kan arbete i ån därför bara ske från maj till september. Resten tiden är risken för översvämningar allt för stor. Det gör att arbetet att riva och återuppbygga vägsträckan inte kan ske sammanhängande under ett år, utan måste genomföras etappvis under 3 till 4 år.

  Vänliga hälsningar
 • Hej ,

  Mark och miljödomstolens beslut skulle vart klart i slutet av 2022 ,blev det klart ?
  Nu har vägen varit stängd i 4 år utan att det finns en planerad reparation.

  mvh David
 • Hej David!

  Tack för din fråga!
  Domstolsbeslut kom i december 2022 och nu pågår projektering av Jonseredsvägen. Planerad byggstart är nu under våren 2023.


  Allan Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.