Till senaste kommentaren

Status avseende åtgärder på Gavelåsbron

Hur ser projekt och tidplan ut?
Tack på förhand

Kommentarer

 • Hej Michael!

  Bron är avstängd för biltrafik, vi kontrollerar bron - avvägning och lägeskontroll sker med jämna mellan rum.

  En förstudie är framtagen för att visa de alternativ som finns för åtgärd, naturinventering är utförd.

  Förstudie har presenterats för politiken.

  Bästa alternativ sedan skickas till länsstyrelse. Det kommer bli en ansökan om vattenverksamhet, Länsstyrelsen är den instans som godkänner och ställer krav.

  Jag har som handläggare för stunden inget datum för påsläpp av trafik på ny bro.

  För bättre besked om tider mm. får vi framförallt avvakta länsstyrelsen handläggning och krav i ärendet.

  När vi har en godkänd ansökan från länsstyrelsen, kan vi gå vidare med projektering av bro, upphandling av entreprenör och därefter byggnation.

  Vänlig hälsning

  Partille kommun
  Samhällsbyggnadskontoret

  Kennet Fasth  Pernilla Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.