Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför får inte skolelever i Partille gratis busskort på sommaren så som i Göteborgs stad?

Liksom tidigare år kommer Göteborgs Stad att dela ut sommarlovskort för gratis resor med kollektivtrafiken till Göteborgs skolelever mellan 13 och 19 år. Av någon anledning väljer Partille kommun återigen att inte satsa på motsvarande för ungdomarna i vår kommun. Hur motiverar kommunen detta beslut? För oss som föräldrar i kommunen till tonåringar vore det ett klokt och jämställt beslut att ta. Det är svårt att förstå kommunens beslut faktiskt. Tacksam för en återkoppling med en motivering till beslutet, alltså inte bara en generell inforamtionstext utan vi eftersöker en motivering till beslutet.

Kommentarer

 • Hej,

  Kommunens förvaltningschef för utbildningsförvaltningen svarar såhär:

  Utbildningsförvaltningen har inte varit delaktig i denna fråga och frågan har inte behandlats av utbildningsnämnden varpå utbildningsförvaltningen inte kan motivera beslutet om att inte erbjuda ungdomar i kommunen sommarlovskort.

  Det svar som utbildningsförvaltningen kan lämna är hur frågan behandlats i kommunen och vilket beslut som togs av kommunfullmäktige.
  Den 27 februari 2018 lämnades en motion till kommunfullmäktige avseende ”Avgiftsfri kollektivtrafik i Partille”. Motionen innehöll ett förslag om att avgiftsfri kollektivtrafik skulle införas i två steg för skolungdomar i åk 6-9 och skolelever under 2018 och 2019. Samhällsbyggnadskontoret svarade på motionen den 23 januari 2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige var att avslå motionen. Kommunstyrelsens förslag till beslut den 10 mars 2020 var att fullmäktige avslår motionen. På kommunfullmäktiges sammanträde den 1 mars 2022 behandlas motionen och fullmäktige beslutade då att avslå motionen.
  Vid frågor och för att ta del av handlingar kopplat till detta ärende hänvisar vi till kommunledningen.

  Vänlig hälsning,

  Sara Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.