Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Finns det planer på att införa avfallsbilar med flera fack i Partille kommun?

Hej,
För något år sedan läste jag i Partille Tidning att Partille kommun tänkte införa hämtning av sopor i sk. flerfackskärl. Hur är planerna för detta just nu?

Att införa detta borde inte vara något problem eftersom många kommuner runt om i landet har infört detta dvs både kärl och hämtningsbilar finns framtagna och är testade.

Många av kommuninnevånarna skulle säkert bli bättre på att sortera ut de olika fraktionerna nära hemmet istället för att åka till återvinningsstationer, dit man många gånger kommer och måste vända åter med sin återvinning pga att det är fulla kärl.

Vi bor i Öjersjö och trots att området bara växer så har vi "bara" två återvinningsstationer, lika många som för 20 år sedan. Jag vet att ni tycker att vi har återvinningscentralen nära oss, men eftersom man måste använda sina 10 ggr/år för att komma åt återvinningsstationerna är detta inte ett alternativ.

Kommentarer

 • Hej Tina!

  Tack för att ni kontaktat oss!

  Vår avfallsavdelning meddelar följande:

  "Det har tidigare genomförts ett pilotprojekt avseende ett kompletterande 2-ströms kärl för insamling av förpackningsmaterial. Det storskaliga införandet av detta har legat på is sedan regeringen i juni 2018 beslutade om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar (trädde i kraft 1 januari 2019).

  Naturvårdsverket kommer snart att leverera en vägledning kring producenternas ansvar för denna insamling av förpackningar och tidningar. Hittills har de kommuner som infört insamling nära fastigheten fått bekosta det helt själva, antingen genom avfallstaxan eller via hyran. Genom de nya förordningarna skall det bli tydligt att producenterna ska ordna med insamling bostads- eller kvartersnära samt ta det ekonomiska ansvaret.

  Även om det lagstiftade ansvaret vilar på producenterna så ser vi självklart en möjlighet till samarbeta i denna viktiga fråga. Under hösten planerar vi samråda med producenterna/tillståndsinnehavaren för insamlingen - för att diskutera en framtida bostadsnära insamling i Partille. Erfarenheterna visar att fler sorterar ut mer till återvinning när tillgängligheten blir bättre, så mer fastighetsnära insamling av förpackningar är såklart god resurshushållning.

  Syftet med den nya förpackningsförordningen är också att producenterna ska ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. Även här finns idag en del att göra för att det ska bli ett kretslopp på riktigt.
  Partille kommun ser väldigt positivt på bostadsnära insamling av förpackningar och det ska bli intressant att se vad som kommer ske med detta inom de kommande åren."

  Vi önskar dig en fortsatt fin dag!

  Med vänlig hälsning,
  Robert Kommunvägledare
 • Hej,

  Nu har det gått över ett år sedan jag fick detta ovanstående svar från er angående införande av flerfackskärl vid sophämtning.
  Bor i Öjersjö och vi har fortfarande problem med att kärlen är överfulla på de två återvinningsstationerna som finns här nästan varje gång man kommer dit och många gånger är det också massvis med skräp runt eftersom man inte alltid vill gå/åka hem med sina kassar utan ställer dem där i alla fall.
  Har ni någon plan för att införa flerfackskärl nu eller ska vi fortsätta i flera år till innan detta är infört?
  Om inte detta är tänkt att införas snart, tänker ni sätta upp fler återvinningsstationer i Öjersjö? 


 • Hej,
  Tack för att du kontaktar oss. Beklagar er upplevelse på FTI:s återvinningsstationer.
  Det är planerat för ytterligare en återvinningsstation i Gökegård, i dagsläget lite osäkert med etableringsdatum.
  Men det är också så att de felanmälningar ni lämnar till FTI i högsta grad ska ligga till grund för att tömningsintervall för specifikt material ska anpassas. Så fortsätt att lämna felanmälningar till FTI när ni upplever problem. Som komplement kommer vi skicka er feedback vidare till FTI.

  Vad gäller flerfacksbilar, eller bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper har Naturvårdsverket en pågående process där de går igenom de tillståndsansökningar som inkommit. Senare i höst kommer vi att bli informerade om vem som får det nationella tillståndet att samla in, samt när och hur etablering och utformning kommer att ske.

  Partille kommun är positiva till denna kommande bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper.
  Önskar er en fin dag!
  Ola Kommunvägledare
 • Hej!
  Vi återvinner mycket i vår familj och det skulle underlätta mycket med flerfackskärl. Tror precis som Tina att det också skulle få fler som inte återvinner i så stor grad idag att börja göra det. Nu är det 1,5 år sen ovan svar. Vad är status nu kring flerfackskärl? 


 • Tack för ditt meddelande.
  Vi inväntar ju, som framgår ovan, regeringens och Naturvårdsverkets nya regler för att se inom vilka ramar jobbet ska göras.

  Ursprungligen skulle detta krav på producenterna redan trätt ikraft men regeringen har meddelat senareläggning och skjutit fram ikraftträdandet av bostadsnära insamling av förpackningar. Det återstår att se när exakt denna utrullning kommer att ske och hur systemet kommer att se ut från den som får uppdraget, mycket lutar just nu mot att det kan komma och bli kommunerna som kommer att få ansvaret för insamlingen. Vi ser positivt på denna kommande etablering!

  Ni kan dock redan nu få gratis hämtning pappers/kartong förp-, plast och metallförpackningar vid er dörr. TMR har precis gått ut med denna tjänst. För att beställa hämtning behöver du anmäla dig till tjänsten via TMR:s webbplats. När du anmält dig får du tre återvinningskassar skickade hem till dig som du ska sortera dina olika förpackningstyper i; pappers- och kartongförpackningar i en kasse, plastförpackningar i en kasse och metallförpackningar i en. När kassarna börjar bli fulla, beställer du hämtning via telefon, mail eller webben.
  TMR ansvarar helt för denna tjänst och dess utförande. Om du har synpunkter om tjänsten ska du höra av dig till TMR. Mer information om hur du anmäler dig till tjänsten och använder den finns på TMR:s webbplats.

  Gällande besök på återvinningscentralen så kan vi nämna att från och med årsskiftet har vi i Partille kommun ökat antalet fria besök till 10 stycken per vuxen person och år.

  Ola Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.