Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bryggor/mark längs med Kåsjön

Hej.

Längs med kåsjön finns det flera bryggor. Vi satt på land vid en av dessa lite öster om kåsjögården när det kom några damer och sa att det var deras privata brygga som vi inte fick beträda och att även marken mellan kåsjön och gångstigen var privat och att vi inte fick sitta där heller
Eftersom man inte kan se husen längs med kåsjön från platsen vi satt på eller se den från husen så tänkte vi att oavsett så gäller allemansrätten så det var ok att vi satt bredvid bryggan.
Men jag undrar vad som gäller att beträda och bada från bryggan.
Är det ok eller kan bryggägaren förbjuda detta?
Är det i så fall ok att gå i vattnet och bada bredvid bryggan?
Är marken mellan stigen längs med kåsjön och själva sjön privat eller kommunal?

Kommentarer

 • Hej,

  Mark- och exploateringsenheten svarar följande på frågan om bryggan,

  Vägarna och bryggorna i det område ni beskriver ligger på så kallad "allmän platsmark - park" som ägs av kommunen. Det vill säga att gång och cykelbanorna i området samt marken kring dessa, mellan husen och sjön är fri för allmänheten att använda och ingen kan säga annat. (en fingervisning vart gränsen mellan privat mark och kommunal mark i området kan ses genom staket, busklängor o.s.v.

  Gällande bad från bryggor gäller följande "Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt finns det inget förbud mot. En förutsättning är naturligtvis att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda sin brygga". I detta fallet ligger bryggorna utanför tomtmark och ni har rätt att bada från dessa om ni så önskar, så länge ni inte hindrar ägaren till bryggan att använda denna.

  Enligt den grundlagsstadgade allemansrätten får ni bada helt fritt runt bryggor, stegar och andra anläggningar och gå upp och i runt denna. Så länge ni inte beträder privat mark.

  Vänlig hälsning,


  Sara Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.