Tillbaka

Formatering av din text

Om du skriver din text så här så kommer formateringen att synas vid publicering.

Du kan skapa länkar så här:
[din länktext](https://din-länk.se)

Du kan skapa listor så här:
* Första raden
* Andra raden

Du kan skapa numrerade listor så här:
1. Första raden
2. Andra raden

Du kan göra markeringar så här:
*Kursiv stil*
**Fetstil**

Så här skapar du smileys
:) smile
;) wink
;D wink
:( sad