Instruktion för bilder av transportskadat gods

Synlig transportskada ska anmälas till chauffören direkt vid mottagandet för att kunna göras gällande mot Office Depot. Kund ska även kontakta Office Depots kundcenter samma dag som leverans skett.

Dold transportskada skall reklameras till Office Depots kundcenter inom 7 arbetsdagar.
Vid alla typer av transportskador behöver Office Depot en tydlig beskrivning och fotografi av skadan samt emballaget.


Instruktion fotografering:

Här nedan visas exempel och förklaring på de bilder du behöver ta av det skadade godset.

  • Adresskortet i närbild (hela Adresskortet ska vara synligt och läsbart). 
  • Försändelsen i sin helhet. Fotografera tre av lådans utvändiga sidor.
  • Försändelsen i sin helhet, motsatta kort- och långsida.
  • Är produkten emballerad i en låda skall den öppnas och fotograferas från ovan. Bilden skall vara tagen på distans så att man ser allt det invändiga förpackningsmaterialet.
  • Avlägsna delar av det invändiga förpackningsmaterialet, ta ytterligare en bild där produktens placering i lådan är synlig. 
  • Fotografera lådan invändigt utan något innehåll med lådans samtliga insidor väl synliga.
  • Den skadade produkten i sin helhet.
  • Bild som påvisar vart på produkten som skadan/skadorna återfinns.
  • Närbild på skadan/skadorna

Kontakta Office Depot kundcenter på se-kundcenter@officedepot.se
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.