Vilken typ av laddning till el-bilar erbjuder MKB?

MKB erbjuder 11 W som mest och 3,7 W som minst – beroende på hur många bilar som är kopplade till stolpen samtidigt. Tekniken i stolparna ser till att kraften fördelas jämnt mellan samtliga bilar vilket ger en rättvis fördelning.

I garage står bilen oftast under en längre tid, varför vi valt den hastighet som idag är mest vanlig. Snabbladdningstekniken är i nuläget mycket dyr och används därför ännu endast på ett fåtal publika ladd platser i Sverige.

MKB Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.