Varför kostar laddplatsen 290 kr mer än en vanlig plats, kunden betalar ju även för elen?

Laddningsmöjligheter är en tjänst som används av den enskilde kunden. För att inte alla våra kunder ska dela på den kostnad det innebär att installera laddningsmöjligheter har inköpskostader för laddutrustning, dragning av el till laddpunktern, installationskostnader och serviceavtal med Clever delats upp på ett sätt som gör att investeringen bekostas av de kunder som använder den.
Investeringen i laddstolpar är nödvändig ur elsäkerhetsperspektiv.

Stolparna har separata säkringar och vanliga uttag är ej godkända för att ladda bilar varför det kan bli en försäkringsfråga vid fall av brand eller personskador.

I dessa 290 kr/månad ingår den serviceavgiften som tas ut av det företag som driftar och servar laddstolparna.
MKB Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.