Vad gör jag med frityrolja?

Häller du frityrolja eller matfett i ditt avlopp kommer fettet så småningom att stelna i ledningen och orsaka stopp.

Gör så här:
  • Torka alltid upp fett med hushållspapper och släng i mat- eller restavfall innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen.
  • Mindre mängd fett kan hällas i en återförslutningsbar förpackning och sedan kastas i restavfallet. Exempelvis en PET- eller mjölkförpackning.
  • Har du större mängd fett kan du fylla den återförslutningsbara förpackningen och lämna till en återvinningscentral. Maxgräns per inlämningstillfälle är 5 liter.
Tänk på att: Fett i avloppet kan också bidra till problem med råttor.

För att förenkla hanteringen kan du använda en fettratt som enkelt kan skruvas på en PET-flaska.

Du kan hämta fettratten på ditt områdeskontor eller beställa från ​VA Syd​​​
MKB Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.