Får man hyra ut sin lägenheten via tjänsten Airbnb?

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via Airbnb.
Du får inte heller hyra ut din lägenhet på annat sätt utan fastighetsägarens godkännande
MKB Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.