Uppsägning av lägenhet vid dödsfall

Om du säger upp hyresavtalet inom en månad från det
hyresgästen avlidit är uppsägningstiden en månad.

Säger du upp hyresavtalet när det gått mer än en månad sedan
hyresgästen avled är uppsägningstiden 3 månader, Hyreslagen 5§

Exempel:
  1. Om du säger upp lägenheten den 15:e januari inom en månad sedan dödsfallet så betalar du hyra till den sista februari.
  2. Om du säger upp lägenheten den 15:e januari och det gått över en månad sedan dödsfallet så betalar du hyra till den sista april.

Här hittar du ​Blankett för uppsägning av dödsbo​​​

Uppsägningen ska innehålla:
  1. Underskrift på uppsägningen från samtliga i dödsboet alternativt en av dödsbodelägarna med fullmakt att företräda hela dödsboet.
  2. Telefonnummer till den som har tillgång till lägenheten.
  3. Bifoga dödsfallsintyg med släktutredning dödsfallsintyg från skatteverket (beställs från Skatteverket telefon 0771-567 567). Av detta framgår vilka personer som ska skriva på en uppsägning av lägenheten. 

Senast uppdaterad 2019-11-08
MKB Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.