Sophantering i min lokal

Om din verksamhet genererar mycket sopor ansvarar du själv för sortering och bortforsling av dessa. Avfall som kan återvinnas ska i möjligaste mån sorteras ut för att möjliggöra återvinning. Du tecknar själv avtal med en entreprenör som hämtar utsorterat avfall. Hämtning av vanligt restavfall och matavfall som genereras från lunchrum eller liknande ingår såklart i din hyra.
Prata med din lokalförvaltare om vad som gäller för din lokal.

Är du osäker på vad du ska göra med en viss typ av avfall? Sysavs Sorteringsguide för företag kanske kan hjälpa dig.

Ansvaret för avfallshantering i Malmö ligger på flera olika aktörer:

VA Syd
Hämtning av restavfall och matavfall, uppehåll/ändring av abonnemang på hämtning, grovsopor, matavfall, avfallsrådgivning. E-post: kund@vasyd.se . Telefon: 040-635 10 00

Sysav
På Sysavs återvinningscentraler lämnas grovavfall (möbler, byggavfall, elektroniskt avfall) samt livsmedelsavfall och farligt avfall. Telefon: 040-635 18 00

Gatukontoret
Avfall i stadsmiljö till exempel en överfull papperskorg, ett skräpigt torg eller glas på cykelbanan.
Telefon: 020-34 45 00. E-post: gkkundservice@malmo.se

Miljöförvaltningen
Kontakta miljöförvaltningen när det finns risk att avfall och skräp
kan leda till risker för människors hälsa och miljön. Tel 040-34 10 100
E-post miljo@malmo.se

MKB Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.