Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Nya villkor för MKB:s parkeringsavtal

MKB omförhandlar eller säger upp parkeringsavtal.

MKB kommer att omförhandla alla fordonsavtal och säga upp en del av dem för att underlätta nyproduktion genom att göra fler platser tillgängliga. De som omförhandlas och får nya villkor heter att de blir uppsagda för villkorsändring.

Kunder som vill ha kvar sin plats efter den 1 oktober 2019 behöver skriva under blanketten de får och returnera i svarskuvertet de får med i brevet med blanketten.

De nya villkoren innebär från och med 2019-10-01
  • Höjd hyra
  • Årlig hyresökning med 2,5%

Om du står i kö för att byta plats så kommer dessa ändringarna gälla.
Din nya plats kommer per automatik få det nya priset från och med 1 januari 2019.

Om du redan sagt upp ditt avtal så kan du bortse från utskicket! 
MKB Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.