Mellanheden - Information om stängning sopnedkast och kärlskåp

Vi kommer stänga alla sopnedkast i trapphusen på Mellanheden i olika etapper från och med måndagen den 23 september och fyra veckor framåt.

Alla hyresgäster kommer att få kärlskåp istället i sin närmiljö utanför fastigheten där det finns möjlighet att sortera matavfall och restavfall, vilket åligger oss att tillhandahålla som fastighetsägare.
MKB Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.