Jag valde en parkerings plats som var ledig direkt, när kan jag signera avtalet?

Du kan signera det digitalt  inom 24 timmar från det du fått p-platsen.

Du kan också komma in till områdeskontoret och signera avtalet.
MKB Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.