Jag har tappat mina nycklar i hisschaktet, vad gör jag?

Du måste själv kontakta hissbolaget.
Telefonnummer står i hissen eller på anslagstavlan i entrén.

Tänk på att det tillkommer en kostnad som du själv får betala för!
MKB Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.